Naujiena

Katalogas

Atkreipkite dėmesį į galiojančias kabelių degumo klases!

2022 02 23


Statybos produktų reglamentas - tai Europos Sąjungoje išleistas įstatymų rinkinys, kuriame nustatyti suderinti statybos produktų rinkodaros Europos Sąjungoje įstatymai. Juo užtikrinama, kad valstybėse narėse naudojami statybos produktai būtų vertinami, klasifikuojami ir pradedami naudoti (t. y. patvirtinami) pagal tuos pačius kriterijus. Reglamentu taip pat siekiama reglamentuoti statybos produktų atsparumą ugniai ir statybose naudojamas pavojingas medžiagas. Reglamentas yra taikomas visiems statybos produktams, skirtiems nuolatiniam montavimui pastatuose ir bendriesiems statybos darbams. Kalbant apie kabelius, šie teisės aktai yra taikomi visiems elektros ir montavimo kabeliams, valdymo, telekomunikacijų ir duomenų perdavimo kabeliams.

Svarbu atsižvelgti į tai, kad remiantis pagrindinėms produkto savybėms nustatytais reikalavimais ir taikomais standartais, kiekviena ES valstybė narė gali nustatyti skirtingą reikalavimų sistemą ir lygį - „Prysmian Group Baltics“ gaminamos medžiagos ruošiamos atsižvelgiant į Estijos, Latvijos ar Lietuvos respublikų reikalavimus.

 

SPR kabelių ženklinimas

 

Statybos produktų reglamentas apima septynias saugos klases nuo A iki F, kur A reiškia nedegų produktą, o F - produktą, kurio reakcijos į ugnį savybės yra nenurodytos. Remiantis šia klasifikacija, kabeliai dažniausiai yra skirstomi į B, C, D ir E klases. Papildomuose kriterijuose nustatomi reikalavimai išmetamų dūmų kiekiui (vertės s1, s2, s3), degimo metu susidarusiems liepsnojantiems lašeliams (vertės d1, d2, d3) ir degimo metu išmetamų dūmų rūgštingumui bei elektrolitiniam laidumui (vertės a1, a2, a3), kur didesnė vertė reiškia prastesnį rezultatą. SPR kabelių ženklinimas:

D = klasė│ ca = kabeliai/laidai│ s = dūmai│ d = lašeliai│ a = rugštingumas ir elektrolitinis laidumas

Prie produkto pritvirtintas CE ženklas įrodo, kad gaminys atitinka visus taikomų direktyvų reikalavimus.

Pasirinkti tinkamą kabelį padės ši informacinė medžiaga (SPR kabelių vadovas, kabelių parinkimo schema) ir programėlė „CableApp“. „Prysmian Group“ gaminami kabeliai atitinka reglamento reikalavimus, produkto aprašai visada yra pateikiami su SPR ženklu, o SPR gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas visada galite rasti naudodami DoP ieškikliu.

KABELIŲ PASIRINKIMO BROŠIŪRA

KABELIŲ DEGUMO KLASIŲ (CPR) ŽYMĖJIMO IR EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJOS ĮVRTINIMAS

STATYBINIŲ KABELIŲ PRODUKTŲ KATALOGAS

Šaltinis: https://baltics.prysmiangroup.com/lt/statybos-produkt%C5%B3-reglamentas