Naujiena

Katalogas

Pasinaudokite galimybe gauti ES finansavimą darbuotojų mokymams!

2021 11 26


Maloniai kviečiame Jūsų įmonę dalyvauti Nacionalinės elektros technikos verslo asociacijos NETA  ir Lietuvos elektros energetikos asociacijos LEEA inicijuojamame ES struktūrinių fondų priemonės „Kompetencijos LT“ mokymų projekte. Dalyvaujančioms įmonėms bus kompensuota 70 - 100 proc. mokymo paslaugų išlaidų (iki 1500 eur. vienam apmokomam asmeniui), priklausomai nuo pasirinktų mokymų ir galutinio projekto dalyvių sąrašo. Pramonės ir elektros energetikos įmonės turės galimybę apmokyti savo darbuotojus šiomis specializuotomis aktualiomis Pramonė 4.0 temomis suskirstytomis į du blokus su laisvai pasirenkamomis programomis, kurias parengs ir įgyvendins SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC, PHOENIX CONTACT,JUNG VILNIUS,PRYSMIAN GROUP, TELE-FONIKA ir kitų žymių gamintojų ekspertai.

 

Įmonėms taikomi reikalavimai:

 -        Priskiriama mažai arba vidutinei (iki 250 darbuotojų, iki 50 mln. eur apyvarta, skaičiuojant visas susijusias įmones).

-        Veiklą vykdanti ne Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos mietuose ar rajonuose.

-        Priskiriama sektoriui pagal EVRK 2 red., kurio darbuotojams suteikiamos kompetencijos – F „Statyba“. 

-        Gauta De Minimis pagalba – ne didesnė nei 200 000 eur per tris metus. (pasitikrinti galima čia: https://kotis.kt.gov.lt/ per paiešką)

 

 

Registracija į šių metų mokymus jau vyksta (renginiai): https://neta.lt/

  

Tinkamų įmonių (dalyvaujančių projekte) pavydžiai (renginiai):

 

 UAB „.............“

Vidutinio dydžio įmonė - +-87 darbuotojai;

Veikla vykdoma Anykščiuose;

Veiklos rūšis pagal EVRK red. 2:  422200 - Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba;

 

UAB „...........

Maža įmonė +- 25 darbuotojai;

Veikla vykdoma Šiauliuose;

Veiklos rūšis pagal EVRK red. 2: 432100 - Elektros sistemų įrengimas.

 

IĮ „........

Labai maža įmonė +-3 darbuotojai;

Veikla vykdomai Telšiuose;

Veiklos rūšis pagal EVRK red. 2: 432100 - Elektros sistemų įrengimas

Programos pramonės įmonėms

 

 

 

Tikslinė grupė - pramonės įmonių darbuotojai, atsakingi už elektrą, automatiką, gamybą, informacines technologijas, įmonės skaitmenizavimo ir energetinio efektyvumo projektus, projektuotojai, įrengimų eksploatavimo ir aptarnavimo specialistai.

 

Nr.

Programos pavadinimas

Dienų sk.

1

Pramonė 4.0 skaitmenizacijos kelrodis (pažengusiems,skaitmeninis auditas, kritiniai skaitmenizacijos taškai,energetinis efektyvumas, RoadMap'ų(kelrodžio) kūrimas, , vadovų ir vidurinės grandies įsitraukimas(automatika, elektra, IT,robotika,duomenų analitika,daiktų internetas IoT ),  KPI's, praktiniai pavyzdžiai)

2

2

Perjungimo ir valdymo elektros įranga (pramonės įmonės skaitmeninis elektros tinklas)

2

3

Pramonė 4.0 skaitmenizacijos pagrindai (bazinis,pramonės įmonės  skaitmeninis auditas, energinis efektyvumas,RoadMap'ų (kelrodžio) kūrimas

1

4

Energetinis efektyvumas gamyboje

2

5

Pramonės automatikos komponetai(etapais skaitmenizuojant gamybos procesus)

2

6

Projektų valdymas. Įmonės projektų valdymo integracija su gamybos valdymu, automatizavimo sistemomis, inžinierinių skaitmenizacijos projektų valdymas, Agile, kt.

2

7

Pramonės įmonių robotizavimo sprendimai

2

8

Fotovoltinių(saulės) jėgainių montavimas ir integracija į įmonės tinklą

1

9

Pramonės įmonių kibernetinė sauga. Kibernetinės saugos standarto ISO27001 mokymai

2

10

Apsauga nuo žaibo ir viršįtampiai pramonės įmonės tinkluose(parinkimas, montavimas, eksplotavimas)

2

11

Asinchroninių variklių valdymas ir apsauga (variklių ir valdymo aparatūros parinkimas, priežiūra, efektyvumas...)

2

12

Išmanaus pastato įrengimo parinkimo, montavimo, programavimo, derinimo ir eksploatacijos mokymai

2

 

Jei mokymų programų sąraše nerandate Jums reikalingos mokymų programos – prašome anketoje užpildyti poreikį trumpai nurodant mokymų temą bei turinį.

 

Detalesnį programų aprašymą galite rasti  ČIA. Daugiau informacijos apie šių programų turinį Jums suteiks Gediminas Abartis, Nacionalinė elektros technikos verslo asociacijos „NETA“ vadovas, Mob.: +370 685 23444.

 

Programos rangovams

 

Eil. nr.

Programos pavadinimas

Dienų sk.

1

Elektrotechninio personalo, vykdančio operatyvinius perjungimus, 0,4 – 10 kV įtampos skirstomojo elektros tinklo įrenginiuose kvalifikacijos kėlimo programa

2

2

Energetikos įmonių vadovų elektros ūkio ir instaliacijos priežiūros kvalifikacijos kėlimo programa

2

3

Žemos įtampos kabelių movų montuotojo neformalaus mokymo programa

10

4

1 kV įtampos kabelių movų montuotavimo technologijų mokymai (periodinė atestacija)

1

5

Vidutinės įtampos kabelių movų montuotojo neformalaus mokymo programa (bazinis Raychem, Cellpack, Ensto)

10

6

12 kV movų montuotojų kvalifikacijos kėlimas

2

7

42 kV movų montuotojų kvalifikacijos kėlimas

2

8

Ypatingo statinio statybos darbų vadovų, projekto dalies vadovų profesinių žinių gilinimas (PDV, SDV prof.žinių vertinimas)

3

9

Elektromontuotojų,  atliekančių darbus esant įtampai 0,4 kV įtampos skirstomuosiuose elektros tinkluose mokymai

2

10

Elektromontuotojų,  atliekančių darbus esant įtampai 10 kV įtampos skirstomuosiuose elektros tinkluose

2

11

0,4-10 kV įtampos oro linijų (OL), oro linijų izoliuotais laidais (OLI) ir oro kabelių linijų (OKL) elektromontuotojų kvalifikacijos kėlimo programa

2

12

Automatizuotų sistemų ir programuojamų valdiklių eksploatavimo mokymai

4

13

Statinio specialiųjų statybos (elektrotechnikos) darbų vadovų, techninės priežiūros vadovų kvalifikacijos tobulinimas

2

 

Detalesnį programų aprašymą galite rasti  ČIA. Daugiau informacijos apie šių programų turinį Jums suteiks Lietuvos elektros energetikos asociacijos valdybos narė Nona Malakauskienė, Mob.: +370 612 20976.

 

Jeigu Jus ši galimybė sudomino, savo sutikimą dalyvauti projekte galite pateikti užpildydami šią mokymosi poreikių įvertinimo ANKETĄ:

 

Gavę Jūsų sutikimą, atsiųsime dokumentų ir duomenų, kurie teikiami kartu su projekto paraiška, sąrašą.

 

Įmonės projekte dalyvaus kaip projekto dalyviai, ne partneriai. Atkreipiame dėmesį, jog įmonė turi atitikti mažos arba vidutinės įmonės statusą taip kaip tai apibrėžta SVV įstatyme.

 

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinę elektros technikos verslo asociaciją "NETA".