Pirkimo taisyklės, grąžinimai ir garantija

Katalogas

TAISYKLĖS

Atnaujinta 2021-08-17

PIRKIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudaro susitarimą tarp UAB Helso (uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 111748081, kurios registruotos buveinės adresas Vilkpėdės g. 4, LT-03151 Vilnius) (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas), pagal kurį Pardavėjas suteiks Pirkėjui galimybę įsigyti Helso.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – E-parduotuvė) siūlomas prekes (toliau – Prekės) .

1.2. Pirkėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Prekes įsigijo su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais, taip pat Pirkėjais gali būti ir fiziniai asmenys, kurie pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja Prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija tenkinti (toliau – Pirkėjas Vartotojas). Dėl teisinio reguliavimo, Pirkėjams Vartotojams yra suteikiama daugiau teisių dėl įsigytų Prekių garantijos.

1.3. Juridiniams asmenims, kurie su Pardavėju yra sudarę Pirkimo - Pardavimo sutartį. Prekių įsigijimui, apmokėjimo, grąžinimui ir garantijai taikomos sutarties, o ne šių Taisyklių nuostatos.

1.4. Pirkėjas turi teisę įsigyti Prekių tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus ir/ ar juridinio asmens dokumentus gali sudaryti įpareigojančią sutartį su Pardavėju, ir tik tuo atveju, jei laikysis šių Taisyklių bei galiojančių įstatymų. Pirkėjas pateikdamas Prekių užsakymą, patvirtina, jog yra 18 metų ar vyresnis asmuo.

1.5. Prekių pirkimo metu Pirkėjų pateikti asmens duomenys tvarkomi Privatumo politikoje numatytais tikslais ir tvarka.

1.6. Su Pardavėju galite susisiekti šiais kontaktais:

Tel.: +370 5 215 0070
El. paštas: biuras@helso.lt
Adresas: Vilkpėdės g. 4, LT-03151 Vilnius
Atsiskaitomoji sąskaita: LT 82 2140 0300 0008 1106 bankas: Luminor

                                   LT 43 7300 0101 6723 3490 bankas: Swedbank

                                    2. PREKIŲ ĮSIGIJIMUI NUOTOLINIU BŪDU TAIKOMOS TAISYKLĖS

2.1. Prekių užsakymas

2.1.1. Pirkėjui apsilankius E-parduotuvėje ir pasirinkus Prekes, tokio pasirinkimo pagrindu suformuojamas Prekių krepšelis.

2.1.2. Suformavus Prekių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms Prekėms pristatyti. Pirkėjas turi įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi, o užsakomos Prekės atitinka Pirkėjo pageidavimus. Pirkėjas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš patvirtindamas užsakymą.  

2.1.3. Pirkėjas yra informuotas, kad Pardavėjas turį teisę nenurodydamas priežasčių atsisakyti tvirtinti Pirkėjo pateiktus užsakymus.

2.1.4. Pirkėjas pateikdamas užsakymą E-parduotuvėje, už Prekes įsipareigoja sumokėti kainą, nurodomą prekių krepšelyje (užsakyme). E-parduotuvės kataloge Pirkėjams fiziniams asmenims kainos nurodomos be PVM, o Pirkėjams Juridiniams asmenims su PVM, Prekių krepšelyje nurodoma galutinė kaina su visais mokesčiais. Kainos E-parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.

2.1.5. Prekių užsakymo tikslinimas galimas tik iki Pardavėjo užsakymo patvirtinimo.

2.1.6. Pirkėjui užsakius didesnį prekių kiekį nei  Elektroninėje parduotuvėje nurodomas likutis arba Prekės kainai iš tiekėjo pakitus, nesamam Prekių kiekiui kaina su Pirkėju derinama atskirai.

2.2. Prekių pristatymas

2.2.1. Užsakydamas Prekes Pirkėjas turi pasirinkti Prekių pristatymo būdą ir nurodyti Prekių pristatymo adresą. Pristatymas galimas šiais būdais:

2.2.1.1. Pirkėjo nurodytu adresu per kurjerius.

2.2.1.2. Užsakytas Prekes galite atsiimti Pardavėjo skyriuose: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

2.2.2. Priimant Prekes Pirkėjas privalo sutikrinti siuntos ir Prekės(-ių) būklę ir kiekį pagal sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Tais atvejais, kai priėmęs Prekes pastebite, jog siuntoje nėra užsakytos Prekės, informuokite apie tai Pardavėją nedelsdami.

2.2.3. Jei Prekių perdavimo - priėmimo metu pastebėti siuntos (-ų) ir/ar Prekės(-ių) vizualiniai išorinės išvaizdos pažeidimai (siuntos pakuotė suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekės(-ių) komplektacijos neatitikimai, privaloma supildyti neatitikimų aktą ir apie neatitikimą pažymėti CMR, važtaraštyje, sąskaitoje faktūroje ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente dalyvaujant transporto kompanijos atstovui, kuris pristatė siuntą.

2.2.4. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad Prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

2.3. Prekių grąžinimo taisyklės

2.3.1. Įsigytas Prekes Pirkėjas turi teisę grąžinti per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių gavimo dienos arba pakeisti jas į analogiškas ar kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo Prekes. Jeigu keičiant Prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

2.3.2. Pirkėjas apie norimas grąžinti ar pakeisti Prekes, privalo raštu (Taisyklėse nurodytais kontaktais) informuoti Pardavėją per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos. Pirkėjas kartu su pranešimu turi pateikti Pardavėjui Prekių įsigijimą patvirtinantį įrodymą (sąskaitą- faktūrą, banko išrašą, kt.) bei nurodyti kokias konkrečiai prekes nori grąžinti ar pakeisti.

2.3.3. Prekes Pardavėjui grąžina pats Pirkėjas savo lėšomis.

2.3.4. Gavęs grąžintą Prekę ir įvertinęs jos būklę ir kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo Prekių gavimo dienos, grąžina Pirkėjui pinigus už Prekę, jeigu Prekės būklė ir kokybė atitiko tokiai Prekei keliamus reikalavimus.

2.4. Reikalavimai grąžinamoms Prekėms:

2.4.1. Prekės, kurios Pirkėjo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, matuojamos, atpjautos, atkirptos, dažytos, supjaustytos ir panašiai, negali būti grąžinamos.

2.4.2. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje.

2.4.3. Grąžinamos Prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos ar kitaip nepažeistos.

2.4.4. Prekės turi būti nepraradusios prekinės išvaizdos bei turi būti išsaugotos gražinamų Prekių vartojamosios savybės.

2.4.5. Prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo parduotos. Pakuotė turi būti nesugadinta ir tvarkinga.

2.4.6. Grąžinamos Prekės turi būti pilnos komplektacijos su visa gamintojo ir Pardavėjo pridedama dokumentacija.

2.5. Prekės negali būti grąžinamos jei:

2.5.1. Pirkėjas nepateikia šių Taisyklių 2.3.2 punkte numatytų dokumentų.

2.5.2. Grąžinamos Prekės neatitinka šių Taisyklių 2.4 punkte numatytų reikalavimų.

2.6. Prekių garantija

2.6.1. Visoms Prekėms yra taikoma minimali 12 (dvylikos) mėnesių gamintojo garantija, kuri yra skaičiuojama nuo Prekės įsigijimo datos ir galioja tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Pirkėjo Vartotojo (fiziniai asmenys, kurie perka ir naudoja Prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija) įsigytoms Prekėms taikomas minimalus 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas.

2.6.2. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo ir/ ar Vartotojo teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, nustato teisės aktai.

3. PREKIŲ, ĮSIGYTŲ PREKYBOS VIETOJE GRĄŽINIMUI IR GARANTIJAI TAIKOMOS TAISYKLĖS

3.1. Prekybos vietoje įsigytų prekių grąžinimui taikomos taisyklės

3.1.1. Kokybiškas, išskyrus 3.1.2 punkte nurodomas Prekes Pirkėjas turi teisę grąžinti per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių įsigijimo dienos arba pakeisti jas į analogiškas ar kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo Prekes.

3.1.2. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 697 „Dėl mažmeninių prekybos taisyklių patvirtinimo“, įsigijus šias prekes:

(a) mašinas ir mechaninius įrenginius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8401–8487)

(b) elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548)

(c) optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9001–9033)

(d) baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9401-9406)

Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus, gali būti tenkinamas tik tada, kai Pardavėjas sutinka su tokiu Pirkėjo prašymu.

3.1.3. Fizinėse parduotuvėse pirktos Prekės gali būti grąžinamos Pardavėjo skyriuose: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

3.1.4. Pirkėjas Pardavėjui privalo pateikti grąžinamos Prekės įsigijimą patvirtinantį įrodymą (kasos čekį, sąskaitą faktūrą, kt.).

3.1.5. Grąžinamos prekybos vietoje įsigytos Prekės privalo atitikti Taisyklių 2.4 p. nurodomus kriterijus.

4. KITOS SĄLYGOS

4.1. Pirkėjas, kuris gavo užsakymo patvirtinimą iš Pardavėjo, laikomas susipažinęs ir sutikęs su šiomis Taisyklėmis.

4.2. Šios Taisyklės ir bet kuri Prekių pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

4.3. Bet kokie iš šių Taisyklių ar atskiros Prekių pirkimo-pardavimo sutarties kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.4. Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su Prekėmis, šiomis Taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Pardavėjui - , siunčiant Jums – Prekių užsakymo metu pateiktu el. pašto adresu).

4.5. Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.