Pirkimo taisyklės, grąžinimai ir garantija

Katalogas

Atnaujinta 2022-09-13

PIRKIMO-PARDAVIMO EL. PARDUOTUVĖJE WWW.HELSO.LT TAISYKLĖS

 1.     BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – ir Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.helso.lt (toliau – ir El. parduotuvė, Helso.lt), kurios savininkas ir administratorius yra uždaroji akcinė bendrovė „Helso“ (įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 111748081, registruotos buveinės adresas Vilkpėdės g. 4, LT-03151 Vilnius, tel. +370 5 215 0070, el. paštas: biuras@helso.lt, toliau – ir Pardavėjas), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.

 1.2. Pirkėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie prekes įsigijo su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais (toliau – ir Pirkėjas-Verslininkas), taip pat Pirkėjais gali būti ir fiziniai asmenys, kurie pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija tenkinti (toliau – ir Pirkėjas-Vartotojas) (toliau kartu – ir Pirkėjai).

 1.3. Juridiniams asmenims, kurie su Pardavėju yra sudarę atskirą Pirkimo-Pardavimo sutartį, prekių įsigijimui, apmokėjimui, grąžinimui ir garantijai taikomos sutarties, o ne šių Taisyklių nuostatos.

1.4. Taisyklėse nenurodytus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai.

1.5. Prieš atlikdami pirkimą El. parduotuvėje (tiek registruotoje, tiek neregistruotoje aplinkoje) Pirkėjai turi atidžiai perskaityti šias Taisykles. Pirkėjai prekes El. parduotuvėje gali įsigyti tik susipažinę su Taisyklėmis ir pažymėdami, kad su jomis sutinka, įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Pirkėjai turi teisę nesutikti su Taisyklėmis, tačiau tokiu atveju negali tęsti Prekių užsakymo formavimo El. parduotuvėje. Pirkėjams siūloma susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno apsipirkimo metu.

1.6. Prieš renkantis prekes, atliekant užsakymą ar kitaip naudojantis El. parduotuve, Pirkėjas privalo susipažinti ir su El. parduotuvės Privatumo politika. Prekių pirkimo metu Pirkėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi  Privatumo politikoje numatytais tikslais ir tvarka. Jeigu Pirkėjas atlieka užsakymus, užpildo El. parduotuvėje esančias formas ir pažymi atitinkamą langelį prie užsakymo krepšelio, laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka.

2. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Įsigyti prekes Pirkėjai gali:

2.1.1.  Užsiregistruodami El. parduotuvėje – įvesdami registracijoje prašomus duomenis;

2.1.2.  Nesiregistruodami El. parduotuvėje – kaip neregistruoti Pirkėjai.

2.2. Pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui neatsižvelgiant į tai, ar Pirkėjas registruojasi El. parduotuvėje ar nesiregistruoja.

2.3. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pagal Pardavėjo nurodymus El. parduotuvėje pasirenka norimą prekę bei suformuoja prekių krepšelį, nurodo reikalingus prekių pristatymui duomenis, atsiėmimo būdą, kitus būtinus duomenis, susipažįsta su Pardavėjo pateiktomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir apmoka už prekes. Pardavėjas pradeda ruošti prekes Pirkėjui tik po to, kai gauna patvirtinimą apie prekių apmokėjimą.

2.4. El. parduotuvė pateikia Pirkėjui sudarytos sutarties patvirtinimą jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip iki prekės pristatymo. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas El. parduotuvėje bei Pardavėjo duomenų bazėje Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

2.5. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, pavyzdžiui, jeigu Pirkėjas neatitinka Pirkėjui keliamų reikalavimų (pavyzdžiui, amžiaus), neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų ir (arba) dėl kitų svarbių esminių priežasčių, kurios individualiai ir motyvuotai nurodomos Pirkėjui. Tokiu atveju sudaryta sutartis nutraukiama ir Pirkėjui per 5 darbo dienas grąžinami visi sumokėti pinigai.

2.6. Prekių užsakymo tikslinimas galimas tik iki Pardavėjo užsakymo patvirtinimo.

3.     PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.  Pirkėjas turi teisę pirkti El. parduotuvėje, laikydamasis šių Taisyklių, Privatumo politikos nuostatų.

3.2. Jeigu Pirkėjas į pirkinių krepšelį įsidėjo prekes, tačiau dar nepateikė užsakymo El. parduotuvėje ir jeigu po to prekių kaina keičiasi, pateikdamas užsakymą jis turi sumokėti kainą, galiojančią užsakymo pateikimo metu. Jeigu nauja kaina Pirkėjo netenkina, jis turite teisę netęsti prekės pirkimo.

 3.3. Pirkėjas sudarydamas sutartį sutinka, kad jo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakytų prekių instrukcija lietuvių kalba (kai taikoma) ir užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima prekes arba Pardavėjas perduoda prekes kurjeriui (jei prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis). PVM sąskaita faktūra išrašoma prekių perdavimo kurjeriui ar Prekių atsiėmimo/priėmimo (priklausomai nuo to, kuris prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas) dienos data.

 3.4. Pirkėjas-Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos El. parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu iki prekės pristatymo dienos arba ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kokybiškos Prekės pristatymo dienos, pats apmokėdamas tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas. Nurodytas nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 dienų:

a) kai sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:

b) jeigu vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

c) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;

d) jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

 3.5. Taip pat kokybiškos prekės negali būti grąžinamos šių Taisyklių 3.4. pagrindu, jeigu jos yra:

1) garso ir vaizdo kūriniai ir fonogramos bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinės programos, jei pažeistos pakuotės apsaugos;

2) laikraščiai, žurnalai ar kiti periodiniai leidiniai;

3) prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;

4) kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 3.6. Grąžinant kokybišką prekę 3.4. punkte nurodytu pagrindu, taip pat būtina laikytis šių sąlygų:

3.6.1.  grąžinama prekė turi būti nenaudota;

3.6.2.  grąžinama prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje, su instrukcija ir garantijos dokumentais, jei jie buvo pristatyti su preke;

3.6.3.  prekė turi būti veikianti. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl jo veiksmų;

3.6.4.  prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

3.6.5.  grąžinama prekė turi būti tokios pat komplektacijos, kuri buvo gauta iš Pardavėjo;

3.6.6.  grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (kasos čekį, sąskaitą faktūrą ar lizingo sutartį);

3.6.7.  Pirkėjas yra atsakingas už saugų prekės grąžinimą ir turi padengti visas transportavimo išlaidas.

 3.7. Pirkėjas turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

3.8.  Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, kitus mokėjimus, nurodytus užsakant Prekes ir priimti / atsiimti užsakytas prekes.

3.9. Pirkėjas įsipareigoja priimdamas / atsiimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti bei kartu su Pardavėju, jo įgaliotu atstovu arba kurjeriu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą ar kitaip patvirtinti siuntos gavimą; informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, jos modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui.

3.10.     Pirkėjas įsipareigoja patikrinti, ar įsigyta prekė yra kokybiška, ir nedelsiant informuoti Pardavėją apie pastebėtus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu.

3.11.     Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos ir (ar) užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui, jeigu Pirkėjas buvo neteisingai nurodęs pristatymo adresą ir/ar neteisingą kontaktinę informaciją.

3.12.   Pirkėjas negali perduoti tretiesiems asmenims prekės užsakymo numerio, užsakymo dokumentų, El. parduotuvės slaptažodžio ar kitų duomenų, kurie leistų trečiajam asmeniui be Pirkėjo žinios ir sutikimo atsiimti prekes už Pirkėją.

3.13.   Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus atliktus El. parduotuvėje. Pirkėjas negali naudoti El. parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam El. parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti El. parduotuve.

3.14.   Pirkėjas-Vartotojas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

4.     PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.  Pardavėjas turi teisę pakeisti šias Taisykles ir nuostatas. Apie Taisyklių ir sąlygų pakeitimus bei papildymus pranešama El. parduotuvėje. Registruotiems Pirkėjams taip pat išsiunčiami pranešimai apie tai jų paskyroje El. parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

 4.2. Jei užsakymas El. parduotuvėje buvo pateiktas prieš įsigaliojant Taisyklių ir sąlygų pakeitimams, užsakymui bus taikomos senosios Taisyklės.

4.3. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti El. parduotuvės veikimui, stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis El. parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Pirkėjas apie tai informuojamas per 2 darbo dienas.

4.4. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju jo paskyroje nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sprendžiant iškilusius klausimus Pirkėjui naudojantis El. parduotuve, teikdamas informaciją apie užsakymo (-ų) vykdymo eigą. Pranešimai yra siunčiami tarp šalių Pirkėjo registracijos / užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

4.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui panaikinti jo užsakymą, jeigu Pardavėjas negauna patvirtinimo apie užsakymo apmokėjimą per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo pateikimo.

 4.6. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims iš anksto pranešęs savo El. parduotuvėje prieš 14 kalendorinių dienų.

 4.7. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

 4.8. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą.

 4.9. Prekių kiekiai yra riboti. Jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu arba kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas. Pardavėjas turi teisę Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, tačiau Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja pervesti Pirkėjui grąžintinas sumas per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo tokios Pardavėjo pareigos atsiradimo dienos.

 4.10.     Pardavėjas neatsako už Prekių pristatymo vėlavimą ir kilusius nesusipratimus, jei vėlavimas ar nesusipratimas atsirado dėl Pirkėjo pateiktų užsakymo netikslumų.

 4.11.     Pardavėjas neatsako už El. parduotuvėje esančių nuorodų į kitas interneto svetaines ir ten pateikiamą informaciją. El. parduotuvėje pateikiamų prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. El. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių̨, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Taip pat El. parduotuvėje pavaizduotas įpakavimas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo perduodamo kartu su preke Pirkėjui.

 

5.     PREKIŲ KAINA, APMOKĖJIMAS IR PRISTATYMAS

5.1. Kainos El. parduotuvėje ir užsakyme nurodomos eurais. Pirkėjas pateikdamas užsakymą El. parduotuvėje, už prekes įsipareigoja sumokėti kainą, nurodomą prekių krepšelyje (užsakyme). El. parduotuvės kataloge Pirkėjams fiziniams asmenims kainos nurodomos su PVM, o Pirkėjams juridiniams asmenims – be PVM. Prekių krepšelyje nurodoma galutinė kaina su visais mokesčiais.

 5.2. Dėl pasikeitusių verslo sąlygų Pardavėjas gali bet kada pakeisti El. parduotuvėje parduodamų prekių kainas. Jeigu į užsakymo krepšelį Pirkėjas įsidėjo prekę, tačiau dar nepateikė užsakymo El. parduotuvėje ir jei po to prekių kaina keičiasi, pateikiant užsakymą būtina sumokėti kainą, galiojančią užsakymo pateikimo metu. Jeigu Pirkėjo nauja kaina netenkina, jis turi teisę nebetęsti prekės pirkimo.

 5.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš jo pasirinktų būdų (per banką arba atsiskaitymo sistemas), nurodytų prie konkrečios prekės.

 5.4. Pardavėjas pradeda formuoti ir vykdyti prekių užsakymą tik gavęs apmokėjimą už prekes. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik po to, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie Pirkėjo mokėjimą. Kai Pirkėjas už prekes atsiskaito jų pristatymo metu, Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti po užsakymo atlikimo.

 5.5. Užsakydamas prekes Pirkėjas turi pasirinkti Prekių pristatymo būdą ir nurodyti prekių pristatymo adresą. Pristatymas galimas šiais būdais:

5.5.1. Pirkėjo nurodytu adresu per kurjerius.

5.5.2. Užsakytas prekes galima atsiimti Pardavėjo skyriuose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

 5.6. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui laikydamasi prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties (sandorio) sudarymo dienos. Jeigu dėl išimtinių nenumatytų priežasčių (pvz. prekių tiekimo grandinės vėlavimai ir pan.) pailgėja prekių pristatymo terminas (t. y. Pardavėjas vėluoja perduoti Pirkėjui prekę per 30 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo), apie tai nedelsiant yra informuojamas Pirkėjas ir pasiteiraujama, ar jis sutinka su kitokiu pristatymo terminu. Pirkėjui sutikus su kitokiu prekių pristatymo terminu, Pardavėjas pristato prekes per su Pirkėju suderintą prekių pristatymo terminą. Šiam nesutikus su kitokiu prekių pristatymo terminu, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo nesutikimo dienos.

 5.7. Jeigu du kartus užsakytų prekių nepavyksta įteikti Pirkėjui, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas panaikinamas, o Pirkėjui už prekes ir pristatymą sumokėti pinigai negrąžinami.

6. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTIJA

6.1. Visoms Prekėms yra taikoma minimali 12 (dvylikos) mėnesių gamintojo garantija (komercinė garantija), kuri yra skaičiuojama nuo prekės įsigijimo datos ir galioja tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

 6.2. Be to, Pirkėjo-Vartotojo įsigytoms Prekėms taikomas minimalus 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas (garantija pagal įstatymą).

 6.3. Pardavėjo teikiama kokybės (komercinė) garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo ir/ ar Vartotojo teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, nustato teisės aktai.

 6.4. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, turi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.3641 straipsnyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime  Nr. 697 „Dėl mažmeninių prekybos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Prekybos taisyklės) ir kituose teisės aktuose nustatytas teises. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.3641, 6.3642 ir 6.3643 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

 6.5. Prekybos vietoje įsigytų prekių grąžinimui taikomos taisyklės:

 6.5.1. Kokybiškas, išskyrus 6.5.2 punkte nurodomas prekes Pirkėjas turi teisę grąžinti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių įsigijimo dienos arba pakeisti jas į analogiškas ar kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekes.

 6.5.2.  Pagal Prekybos taisyklių 17 punktą vartotojo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus šias prekes:

(a) mašinas ir mechaninius įrenginius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8401–8487)

(b) elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548)

(c) optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9001–9033)

(d) baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9401-9406)

e) kitas Prekybos taisyklių 17 punkte nurodytas prekes.

6.6. Fizinėse parduotuvėse pirktos prekės gali būti grąžinamos Pardavėjo skyriuose: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

6.7. Pirkėjas Pardavėjui privalo pateikti grąžinamos prekės įsigijimą patvirtinantį įrodymą (kasos čekį, sąskaitą faktūrą, kt.).

6.8. Prekybos vietoje įsigytos grąžinamos prekės privalo atitikti šių Taisyklių 3.7 punkte nurodytus kriterijus.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, nebent teisės aktai numato kitaip.

7.2. Pardavėjas neatsako už pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymą ir (arba) prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 8.2. Pirkėjas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, turi galimybę pateikti skundą Pardavėjui el. paštu adresu biuras@helso.lt. Pardavėjas per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo rašytinių pretenzijų gavimo dienos jam pateiks atsakymą.

 8.3. Jeigu ginčo derybų būdu išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartotojų teises ginančias institucijas bei į teismą. Pirkėjas-Vartotojas gali kreiptis su prašymu į Valstybinę vartotojų teisių ir apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt). Pirkėjo skundas taip pat gali būti nagrinėjamas Elektroninėje Ginčų sprendimo platformoje: ec.europa.eu/odr/.