Privatumo politika

Katalogas

PRIVATUMO POLITIKA

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau - Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB Helso (toliau – Bendrovė), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: (i) perkant prekes ar paslaugas iš Bendrovės; (ii) Bendrovei vykdant tiesioginę rinkodarą; (iii) Jums dalyvaujant Bendrovės atrankose; (iv) siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Bendrovės ir kontrahentų – juridinių asmenų; (v) Jums lankantis interneto svetainėje http://helso.lt/ (toliau – Interneto svetainė); (vi) Jums atliekant aktyvius veiksmus Bendrovės socialinės žiniasklaidos paskyrose. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Bendrovė vadinami – Duomenų subjektais.

 2. Apie Bendrovę

UAB Helso, juridinio asmens kodas 111748081, buveinė adresu Vilkpėdės g. 4, LT-03151, Vilnius, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Asmens, atsakingo už duomenų apsaugą Bendrovėje el. pašto adresas: privatumas@helso.lt

  3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Bendrovės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Bendrovė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Bendrove nurodytų tikslų.

 4. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi Jums perkant prekes ar įsigyjant paslaugas

Jums perkant prekes arba įsigyjant paslaugas iš Bendrovės, taip pat registruojantis mūsų Interneto svetainėje, Bendrovė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, slaptažodis, adresas. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas ir/arba sutarties vykdymas.

 Jūsų asmens duomenys aukščiau nurodytu tikslu bus saugomi 5 metus po paskutinės prekės ar paslaugos įsigijimo arba paskutinio prisijungimo prie Jūsų paskyros Interneto svetainėje.

 5. Tiesioginė rinkodara

Asmenims, sulaukusiems 14 metų, kurie išreikšdami norą gauti informaciją apie Bendrovės siūlomas prekes ir (ar) paslaugas įvedė savo el. pašto adresus tam skirtoje Interneto svetainės vietoje (iššokančioje sienoje), jų nurodytais el. paštais siųsime pasiūlymus dėl Bendrovės prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės, pranešime apie Bendrovės naujienas.

 Naujienlaiškių siuntimui Bendrovė naudojasi UAB Omnisend paslaugomis. UAB Omnisend sėkmingam naujienlaiškių išsiuntimui naudoja tik naujienlaiškio gavėjo el. pašto adresą. Siunčiamų naujienlaiškių atsisakyti galima kiekvieno gaunamo laiško apačioje paspaudus mygtuką „Atsisakyti prenumeratos“, atsakant į gautą laišką arba tiesiogiai el. paštu susisiekus su Bendrove ir išreiškus norą nebegauti Bendrovės siunčiamų naujienlaiškių. Su UAB Omnisend privatumo politika galite susipažinti čia

Tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė tvarkys tik Jūsų el. pašto adresą. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas. Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes saugome 1 metus nuo sutikimo davimo.

 Jei įsigijote Bendrovės prekių ar paslaugų ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Bendrovės tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu paštu siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes. Tokiu atveju, Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus saugomi 1 metus po paskutinės prekės ar paslaugos įsigijimo.

 Jūs turite teisę paprieštarauti arba bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis Privatumo politikos 2 punkte nurodytu el. paštu.

 6. Dalyvavimas darbuotojų atrankose

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją (darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, adresas, išsilavinimas, pavardė, telefono numeris, vardas, nuotrauka, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis, užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai, gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas) ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Bendrovei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

 Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 6 mėn. nuo CV gavimo.

 Tam tikrais atvejais prieš skelbdami atrankas ir jų vykdymo metu, mes sudarome potencialių kandidatų sąrašus, kurių duomenis renkame iš viešai prieinamų šaltinių ir duomenų bazių, tokių kaip pavyzdžiui „LinkedIn“, „CV bankas“ ir kt. Mes renkame ir tvarkome Jūsų vardą, pavardę, nuotrauką, pageidaujamą darbą, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitus duomenis, kurie apie Jūs yra patalpinti aptariamose platformose.

 7. Interneto svetainė

Savo Interneto svetainėje mes naudojame „Hotjar“ įrankį, kad geriau suprastume Interneto svetainės lankytojų poreikius ir patirtį, bei optimizuotume jos veikimą. „Hotjar“ yra techninis sprendimas, kuris padeda mums geriau suprasti Interneto svetainės lankytojų patirtį (pvz., kiek laiko jie praleidžia tam tikrame puslapyje, kokias nuorodas dažniausiai pasirenka spustelėti, kokius puslapius naršo per sesiją, kas jiems patinka/nepatinka Internetinėje svetainėje ir pan.) ir tai mums leidžia tobulinti Internetinę svetainę bei verslo procesus pagal Jūsų poreikius. Daugiau informacijos apie „Hotjar“ veikimą ir privatumą galite rasti čia

 „Hotjar“ pagalba mes tvarkome Jums sistemos priskirtą unikalų „Hotjar“ identifikatorių, taip pat informaciją apie Jūsų įrenginius - IP adresą (kuris yra saugomas neidentifikuotame formate), įrenginio ekrano dydį, įrenginio tipą (unikalūs įrenginio identifikatoriai), operacinę sistemą, naršyklės informaciją. Taip pat mes tvarkome informaciją, susijusią su Jūsų naršymo istorija Internetinėje svetainėje, pvz. pelės ir ekrano judėjimai, paspaudimai, teksto rašymas (kai Jūs rašote tekstą, Jūsų naršymo įraše mes matome tik žvaigždutės („***“)), URL ir domenai, aplankyti Interneto svetainės puslapiai (juose esantys Jūsų duomenys ir apsilankymo laikas), taip pat Jūsų pageidaujama kalba rodyti Interneto svetainės turinį.

 Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: mūsų teisėtas interesas optimizuoti ir tobulinti Internetinės svetainės veikimą bei verslo procesus, taip pat užtikrinti gerą Interneto svetainės naudojimosi patirtį jos lankytojams. Jūsų asmens duomenis saugome tol, kol to reikia jų naudojimo tikslams pasiekti, bet ne ilgiau nei 5 (penkerius) metus.

 8. Bendrovės sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Bendrovės sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, vykdymą, Bendrovė tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys. Šie duomenys saugomi sutarties su kontrahentu galiojimo laikotarpiu ir 5 (penkerius) metus jai pasibaigus.

 9. Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Bendrove: telefonu, el. paštu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

 Susirašinėjimas saugomas 1 (vienerius) metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

 Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

 Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

 10. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

 

Šiuo metu turime šią paskyrą tinkle “Facebook“ - @helso, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation; „LinkedIn“ - @HELSO, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

 Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 11. Duomenų atskleidimas

 Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiems asmenims, išskyrus mūsų verslo partnerius (paslaugų teikėjus, prekių tiekėjus, ir pan.), be kurių negalėtų veikti mūsų interneto svetainė, nebūtų galima suteikti paslaugų, parduoti prekių ir pan.

 Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, pvz. siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
  • ketinant parduoti Bendrovės akcijas ar jų dalį tretiesiems asmenims.

 Mūsų verslo partneriai (paslaugų teikėjai) tvarko asmens duomenis tokia apimtimi, kuri būtina atitinkamos sutarties įvykdymui. Už savo partnerių veiksmus Jūsų asmens duomenų atžvilgiu mes atsakome, kaip už savuosius.

 Atskirais atvejais Jūsų asmens duomenis galime perduoti už ES ar EEE ribų. Visgi, tais atvejais, kai asmens duomenis perduosime už ES, EEE ribų, mes užtikrinsime, kad perduodant duomenis būtų laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) V skyriuje nustatytų sąlygų.

 Jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjus, vardas, pavardė“.

 12. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 13. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

 

Bendrovė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Bendrovė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

 13.1. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

 13.2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 13.3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 13.4. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

(a)          Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

(b)          Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 str. numatytais atvejais.

(c)          Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

(d)          Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo ar vykdymo pagrindu, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

(e)          Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:

 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

 14. Skundo pateikimas

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

 Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

15. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 16. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

 Atnaujinę Privatumo politiką, galime informuoti Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

 Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2022-09-07

  

 

PRIVATUMO POLITIKOS PRIEDAS NR. 1

 Slapukų naudojimas interneto svetainėje

 

Interneto svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukas (angl. cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų įrenginio naršyklę arba Jūsų įrenginio standųjį diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

 Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

 Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA:

 (a)               Absoliučiai būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba el. sąskaitų paslaugomis. Šios rūšies slapukams nereikia Jūsų sutikimo, kadangi jais nėra renkami Jūsų asmens duomenys.

 (b)               Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

 (c)                Funkciniai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

 (d)               Rinkodaros slapukai.

Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, Jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

 

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis

Galiojimo laikas

Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis, rinkodaros)

Naudojami duomenys

Manage - message

Reikalingas puslapio pokalbių lango funcionalumui

1 metai

Būtinas

Stebi klaidų pranešimus ir kitus vartotojui rodomus pranešimus, tokius kaip slapuko sutikimo pranešimas ir įvairūs klaidų pranešimai.

Manage translation five version

Naudojamas nustatant puslapio kalbą. Palengvina vertimo kalbos parinkimą pagal vartotojo poreikius.

Neribotas

Būtinas

Stebi vertimų versiją vietinėje saugykloje.

Manage translation storage

Naudojamas nustatant puslapio kalbą. Palengvina vertimo kalbos parinkimą pagal vartotojo poreikius.

Neribotas

Būtinas

Saugo išverstą turinį.

PHP Sessid

Išsaugo vartotojo būseną skirtinguose tinklalapio puslapiuose

1 diena

Būtinas

Saugo vartotojo sesiją - unikalų identifikatorių.

re::a

Atskiria lankytojus žmones nuo botų. Naudingas tinklalapiui siekiant gauti tikslius lankymo statistikos duomenis

Neribotas

Būtinas

Atskiria vartotojus.

re::b

Atskiria lankytojus žmones nuo botų. Naudingas tinklalapiui siekiant gauti tikslius lankymo statistikos duomenis

Sesija

Būtinas

Atskiria vartotojus.

re::c

Atskiria lankytojus žmones nuo botų. Naudingas tinklalapiui siekiant gauti tikslius lankymo statistikos duomenis

Sesija

Būtinas

Atskiria vartotojus.

_ga

Registruoja unikalų vartotojo ID, tinklalapio naudojimo analitikai

2 metai

Analitika

Kliento ID,

Daugiau informacijos:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

_gat

Naudojamas „Google Analytics“ užklausos rodikliui reguliuoti

1 diena

Analitika

Skaičius

Daugiau informacijos:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

_gid

Registruoja unikalų vartotojo ID, tinklalapio naudojimo analitikai

1 diena

Analitika

Atsitiktinai sugeneruotas ID

Daugiau informacijos:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

_atuvc

Atnaujinta puslapio pasidalinimo socialinėje erdvėje skaitiklį

1 metai

Rinkodara

Daugiau informacijos: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

_atuvs

Užtikrina, kad lankytojui demonstruojamas naujausias pasidalinimo socialinėje erdvėje statusas, „Addthis“

1 diena

Rinkodara

Daugiau informacijos: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

_at.cww

Naudojamas socialinio pasidalinimo platformos „Addthis“

Nuolatinis

Rinkodara

Daugiau informacijos: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

At-lojson-cache-#

Naudojamas socialinio pasidalinimo platformos „Addthis“

Nuolatinis

Rinkodara

Daugiau informacijos: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

At-rand

Naudojamas socialinio pasidalinimo platformos „Addthis“

Nuolatinis

Rinkodara

Daugiau informacijos: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

loc

Geolokacinis slapukas, padedantis puslapio savininkui nustatyti kaip geografiškai išidėstę puslapio informacija besidalinantys lankytojai

1 metai

Rinkodara

Daugiau informacijos: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

NID

Registruoja unikalaus grįžtančio lankytojo  įrenginio ID, kuris naudojamas tikslinėms reklamoms

6 mėnesiai

Rinkodara

Lankytojo įrenginio ID.

r/collect

Naudojamas siųsti vartotojo įrenginio bei elgsenos duomenims į „Google analytics“. Jis seka vartotoją skirtinguose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose

Sesija

Rinkodara

Informacija apie lankytojo įrenginį ir elgseną.

uvc

Tikrina kaip dažnai socialinio dalinimosi platforma „Addthis“ užfiksuoja tą patį vartotoją

1 metai

Rinkodara

Daugiau informacijos: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

xtc

Registruoja vartotojo pasidalinimą  turiniu socialiuose tinkluose

1 metai

Rinkodara

Daugiau informacijos: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html