Draka behalogeniai kabeliai - rinkis saugumą!

  • Titulinis
  • Draka behalogeniai kabeliai - rinkis saugumą!
Katalogas

Tikriausiai neperdėsime sakydami, kad statybų pramonės dėmesys priešgaisrinei saugai yra išaugęs, o elektros instaliaciniai kabeliai šioje situacijoje vaidina itin svarbų vaidmenį. 

Dėmesys renkantis gaminius dar niekada nebuvo toks svarbus, ypač kai kalbame apie behalogenius (HF) kabelius. Vietoje HF, panaudojus įprastą PVC (polivinilchlorido) kabelį gaisro metu išsiskiria tiršta juodų dūmų uždanga ir toksiškos dujos. O tai gali kainuoti žmonių gyvybes arba mažų mažiausiai nepataisomai sugadintą elektroninę įrangą. 

Dūmų ir kenksmingų dujų pavojus

Bandant pasitraukti iš gaisro apimto pastato ankstyvuoju gaisro etapo, dūmai ir kenksmingos dujos gali būti net pavojingesnės nei ugnis – ypač bendro naudojimo pastatuose, tokiuose kaip oro uostai, autobusų ir traukinių stotys, ligoninės ar viešbučiai t.y. kur lankytojai nėra gerai susipažinę su pastato išplanavimu ir išėjimų išdėstymu. 

Mažo dūmingumo kabeliai skirtingų gamintojų dažnai yra žymimi įvairiais pavadinimais. 

Dažniausiai gali būti sutinkami tokie trumpiniai: LSZH, LS0H (angl. low smoke zero halogen), LSFH, 0HLS (angl. Low-Smoke Free-Halogen), ZHFR (angl. Zero Halogen Flame Retardant), HF (halogen free). Neretai įvairių gamintojų gaminami mažo dūmingumo kabeliai gali remtis skirtingais standartais bei turėti įvairias ES šalyse privalomas Statybos produktų reglamente (angl.CPR) nurodomas kabelių degumo klases: Eca, Dca, Cca bei papildomus kriterijus (rūgštingumą, degiąsias daleles, dūmingumą) nurodantį žymėjimą pvz.: s2a2d2 ar pan. Bendrovės Prysmian Group 

Baltics AS (Lietuvos vartotojams žinomi, kaip „Draka“ kabeliai) gaminami žemo dūmingumo instaliaciniai kabeliai XPJ-HF D arba XPJ-HF C-Pro kabeliai gali būti puiki alternatyva standartiniams PVC kabeliams. Jų pagrindinė naudojimo paskirtis – pastatų vidaus instaliacija. 

Mažo dūmingumo

Gaisro metu įprasti PVC kabeliai išskiria dusinančius tirštus juodus dūmus, kurie užgožia evakuacijos maršrutus ir apsunkina gaisrininkų darbą patenkant į pastatą ir jį apieškant. 

Kabeliai, kurie gali būti laikomi mažo dūmingumo, turi būti išbandyti pagal EN 61034-2 standartą. 

Šiame standarte atliekamas bandymas, kurio metu matuojamas pro dūmus skleidžiamos šviesos kiekis, deginant 1 metro ilgio kabelio pavyzdį, pakabintą virš 1 litro alkoholio talpos 3 m3 hermetiškoje kameroje. Kadangi alkoholis sukuria nereikšmingą dūmų kiekį, visi dūmai susidaro degant kabeliui. Tam, kad kabelis būtų klasifikuojamas kaip mažo dūmingumo, bandymo metu per išsiskyrusius dūmus turi būti praleidžiama 80 % šviesos. 

Bandymą išlaikęs kabelis skleidžia itin mažai dūmų – degant tokiam kabeliui matomumas neturėtų sumažėti daugiau nei 20 %, t.y. per dūmus turėtų prasiskverbti bent 80 % šviesos, tad kritiniu momentu bandant pasitraukti iš degančio pastato matomumas turėtų būti pakankamai geras. 

Be halogenų

Degantis PVC išskiria didelio rūgštingumo beveik nematomas vandenilio chlorido dujas (HCI). Degant PVC šios pavojingos dujos paprastai sudaro daugiau nei 20 % bendros emisijos, o susimaišiusios su vandeniu jos pavirsta ne mažiau pavojinga druskos rūgštimi. Nesvarbu, kokia būtų HCI forma – tai tikrai nėra ta medžiaga, su kuria norėtumėte susidurti. Įkvėpus šios dujos gali smarkiai sudirginti kvėpavimo takus, dėl to itin pasunkėja kvėpavimas. Šių dujų kontaktas su akimis ar oda gali sukelti stiprius nudegimus, kurie dar labiau apsunkins bandymą evakuotis iš degančio pastato. Be to, net ir suvaldžius gaisrą, HCI gali smarkiai pažeisti jautrią elektrinę įrangą. Behalogeniai kabeliai neišskiria halogenų (chloro) ir tai apibrėžiama „mažiau nei 0,5 %“. Šie parametrai yra atliekami bandyme pagal EN 60754-1 standartą. 

Nepalaikantis degimo

Nepalaikantys degimo kabeliai yra sukurti taip, kad gaisro metu neleistų liepsnoms toliau plisti kabelio paviršiumi. Bandymo metu yra tiriama, ar kabelis neleidžia ugniai plisti toliau, o pašalinus liepsnos šaltinį ar kabelis užgęsta pats. Ši savybė bandoma pagal EN 60332-1-2 standartą. 

Neretai projektų nurodytuose kabelių techniniuose aprašymuose vis dar tenka matyti, kad sąvokos „nepalaikantys degimo kabeliai“ ir „atsparūs ugniai kabeliai“ (kartais dar neteisingai vadinami „nedegūs kabeliai“) yra painiojamios. Jų sąvokos skiriasi esminiai, kaip ir pati kabelių paskirtis. 

Neplaikančių degimo kabelių paskirtis – neleisti įsiplieksti gaisrui. Ugniai atsparių kabelių paskirtis yra užtikrinti priešgaisrinių inžinerinių sistemų (apšvietimo, dūmų šalinimo, sprinklerių ir t.t.) grandinių maitinimą jau vykstant gaisriui ir garantuoti, kad šios sistemos veiks tam tikrą laiką. 

Pažymėtina, kad ugniai atsparių kabelių naudojimui taikomi privalomieji EN 50200 ir EN 50362 standartų reikalavimai (žiūrėti aktualią ELEKTROS LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ redakciją). Pagal šiuo standartus pagaminti kabeliai turi užtikrinti ugniai atsparių kabelių veikimą ne trumpiau nei 60 min. 

Kabeliai skiriasi savo kokybe!

Kabeliai skiriasi savo kokybe! Kad būtumėte tikri, kad jums siūlomas kabelis yra saugus ir patikimai tarnaus visą jam numatytą eksploatacijos laiką – pirmiausia produkto techniniame aprašyme turėtumėte pasitikrinti ar jie atitinka mažo dūmingumo (behalogeniams) kabeliams taikomus standartus. 

Lietuvos galioja šie mažo dūmingumo kabelių standartai: instaliacinių kabelių iki 750 V konstrukcijos ir bandymų reikalavimai yra nurodyti LST 2011:2018 standarte. 1 kV tinklo kabelių konstrukcijos ir bandymų reikalavimai mažo dūmingumo kabeliams yra nurodomi LST HD 604 standarte. Jei šių standartų nėra produkto techniniame aprašyme – pagrįstai kyla klausimas, kokiais standartais vadovaujasi kabelių gamintojas? Jei tai gamyklos standartai – ar jie yra lygiaverčiai aukščiau nurodytiems ir galiojantiems Lietuvoje? 

Konstrukcijos ir bandymų standartai LST 2011 ir LST HD 604 yra labai svarbūs, kadangi juose yra nurodomi visi reikalavimai kabelių mechaniniams ir elektriniams parametrams: pvz. apvalkalo ir izoliacijos storis, laidininko varža, medžiagų bandymai ir daugybė kitų parametrų. Pažymėtina, kad nors gamyklinius standartus kabelių gamyboje ir leidžiama taikyti, Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas (2012-11-15 redakcijos 6-o straipsnio 11-as punktas) nurodo, kad „Įmonės standarte negalima nustatyti žemesnių reikalavimų žmogaus ir gyvūnų sveikatai, gyvybei, aplinkai, materialinėms gėrybėms, vartotojų interesams apsaugoti ar kokybės rodikliams, negu yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar Lietuvos standartuose“. 

Kabelių degumo klasės

Visas anksčiau straipsnyje paminėtas kabelių degumo savybes bei papildomus dūmingumo, degumo nepalaikymo, rūgštingumo ir kt. kriterijus apjungia EN 50575 standartas. Jo pagrindu akredituotoje laboratorijoje yra atliekami šiame standarte nurodyti bandymai ir atsižvelgiant į gautus bandymo rezultatus nustatoma kabelių degumo klasė pvz.: Dcas2d2aar Ccas1d1air pan. 

Remdamasis akredituotos laboratorijos bandymų rezultatais gamintojas išduoda Eksploatacinių savybių deklaraciją (angl. DoP), kurioje nurodoma esminė informacija: unikalus DoP numeris, kabelio tipas, gamintojas, akredituotos laboratorijos pavadinimas, suteikta kabelių degumo klasė ir t.t. 

Atliekant techninę priežiūrą pravartų būtų atkreipti dėmesį ar DoP deklaracija užpildyta tinkamai? 

Teko matyti ir tokių DoP, kur trūksta svarbios infrormacijos pvz.: nurodyta tik kabelio degumo klasė, tačiau trūksta papildomų kriterijų (dūmingumo, rūgštingumo, dalelių) įrašo. Techninės priežiūros atveju būtų pravartu įsitikinti ar DoP nurodytas kabelis ir sumontuotas objekte kabelis sutampa. Tai padaryti paprasta, kadangi įprastai instaliaciniai kabeliai yra žymimi (ant kabelio apvalkalo) kad metrą. Pagal žymenį galite nustatyti kabelio tipą, gyslų skaičių ir skerspjūvį kaip ir kabelio gamintoją bei partijos numerį. 

Reikalavimai Lietuvoje

Mažo dūmingumo kabelių naudojimą reglamentuoja LR Energetikos ministerijos patvirtintos ELEKTROS LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS (visada žiūrėti galiojančia suvestinę redakciją). Šių taisyklių 9, 91 bei 21 punktuose nurodomos galiojančios kabelių degumo klasės bei konstrukcijos ir bandymų standartai behalogeniams, ugniai atspariems bei PVC kabeliams. Tų pačių TAISYKLIŲ 6-oje lentelėje nurodomas Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus. Pažymėtina, kad visuomeniniuose pastatuose, patalpose virš 50 žmonių, daugiabučiuose, erdvėse virš kabinamųjų lubų bei po pakeliamomis grindimis yra reikalaujama ne mažesnė nei Dcas2d2akabelių degumo klasė, o evakavimosi keliuose (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) dar aukštesnė Ccas1d1akabelių degumo klasė. Įprastai tokias kabelių degumo klases gali atitikti tik mažo dūmingumo ir behalogeniai kabeliai, kaip kad „Draka“ XPJ-HF D ar XPJ-HF C-Pro kabeliai. 

Prysmian Group

Mindaugas Liaugminas

2022-03-10